angle-uparrow-clockwisearrow-counterclockwisearrow-down-squarearrow-down-shortarrow-down-uparrow-leftarrow-repeatarrow-righticon-asteriskatbox-arrow-up-rightcalendarchatcard-headingcard-imagecard-listcard-textcheck-squarechevron-double-leftchevron-double-rightchevron-leftchevron-rightdownloadenvelopeexclamation-trianglefile-earmarkfile-earmark-imagefile-earmark-musicfile-earmark-playfile-earmark-pdffile-earmark-spreadsheetfoldergeargraph-downgraph-uphouseinfo-circlekeymailboxpaperclippencilpencil-squarepeoplepersonperson-fillperson-plusperson-squarephoneplusplus-squarequestion-circlequestion-replyreply-allsearchsliderstabletagthree-dotsthree-dots-verticaltrashwatchx
In 2020 overleden 16793 meer mensen dan in 2019.
In 2021 overleden 2294 meer mensen dan in 2020.
In 2022 overleden 860 minder mensen dan in 2021.
In 2023 overleden 749 minder mensen dan in 2022.
Laatste update: 17 mei 2024 ( frequentie)

Datum
2024-01-01 31893789491862
2024-01-08 27903408381612
2024-01-15 27543337971624
2024-01-22 29683718571740
2024-01-29 353937110372131
2024-02-05 371635210682296
2024-02-12 386236611902306
2024-02-19 374633711512258
2024-02-26 383131912052307
2024-03-04 387431412372323
2024-03-11 349226511342093
2024-03-18 317823010021946
2024-03-25 30462429251879
2024-04-01 30602079791874
2024-04-08 318922010731896
2024-04-15 333823511121991
2024-04-22 340118011632058
2024-04-29 368221812502214
Van:
Duur:
Oversterfte basis

Samenvatting

Overledenen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaal leeftijd5214899752150214531533635315188553168678521709725217011252169363
0 tot 65 jaar52222875221694532156853209355321683522266252219905221288
65 tot 80 jaar52443615244425534597553459405351259525358252529835252876
80 jaar of ouder52823495284095538582053850105395736529472852951395295199
Verschil 2017-2016 2018-2017 2019-2018 2020-2019 2021-2020 2022-2021 2023-2022
Totaal leeftijd12173149-1478167932294-860-749
0 tot 65 jaar-593-126-633748979-672-702
65 tot 80 jaar641550-3553192323-599-107
80 jaar of ouder17461725-81010726-100841160

Belangrijk: Toelichting bij de sterfte en oversterfte

Op deze pagina vergelijk je een jaar met een ander jaar. Dat heeft zo zijn beperkingen. Vergelijk je 2020 met 2019 dan is de oversterfte 16793. Vergelijk je 2020 met 2018 dan is de oversterfte 15315. In deze cijfers is de vergrijzing niet meegenomen!
Het CBS gebruikt sinds eind 2020 als basis voor de oversterfte het gemiddelde van de sterfte in de jaren 2015-2019 en corrigeert dit voor de vergrijzing:
Oversterfte en verwachte sterfte
Het aantal mensen dat in 2020 meer is overleden dan de gemiddelde sterfte in de jaren 2015-2019 is volgens het CBS 15700. Het CBS maakt een schatting van de te verwachten sterfte, en komt daardoor uit op een oversterfte van 13600. Dit is een verschil van 15%.
Verder werkt het CBS met weeknummers. Voor het jaar 2020 tellen ze vanaf week 1 (eerste dag: 30-12-2019) tot en met week 52 (laatste dag: 27-12-2020). Hierdoor is het cijfer van het CBS voor 2020 iets gunstiger dan wanneer we rekenen vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020, omdat er op 31 december 2020 een piek in de sterfte was en die laat het CBS weg. Rond 1 januari 2020 was het aantal overledenen 3157 en rond 31 december 2020 was het aantal overledenen 4103, een aanzienlijk verschil.

Wat moet je dan met de cijfers op deze pagina? Bedenk dat de cijfers de echte sterfte weergeven, dus de 'all-cause mortality', exclusief een correctie voor de vergrijzing. De (cumulatieve) cijfers voor een jaar lopen van 1 januari tot en met 31 december, en maken gebruik van de gebroken week gegevens van het CBS, zie ook hieronder. Je kan dus prima sterfte vergelijken, trends zien, maar bedenk dat de CBS oversterfte aantallen zo'n 10% tot 20% lager zullen liggen dan de cijfers hier gepresenteerd.
Voorbeeld1: Overledenen in 2021. Hier zie je na de zomer een opgaande trend in sterfte.
Voorbeeld2: Verschil overledenen 2021 - 2020 (klik op knop in de tabel hierboven). Hier zie je er in 2021 duidelijk meer sterfgevallen zijn in de leeftijdgroepen 0 tot 65 en 65 tot 80 dan in 2020. Je ziet hier ook vanaf april 2021 een gestage toename in sterftes vergeleken met 2020.

De CBS cijfers van aantallen en overledenen voor leeftijdsgroepen. Zie dataset: Bevolking; kerncijfers

Aantallen en overledenen voor de leeftijdsgroepen 65 tot 80 jaar en 80 jaar of ouder:

Jaar 65 tot 80 jaar 80 jaar of ouder
Aantal Overleden % Aantal Overleden %
2015 2272709 43665 1.92 734976 81332 11,07
2016 2336560 44361 1,90 748748 82349 11,00
2017 2395385 44425 1,85 764275 84095 11,0
2018 2460202 45975 1,87 778914 85820 11,0
2019 2515184 45940 1,83 798820 85010 10,6
2020 2570467 51259 1,99 822088 95736 11,6
2021 2618874 53539 2,04 838661 94688 11,3

Vergrijzing: 65 jaar en ouder ten opzichte van totale bevolking:

Jaar 65 jaar en ouder tov totale bevolking
Aantal
totale bevolking
Aantal
65 jaar of ouder
% Aantal
65 jaar of ouder
tov vorige jaar
2015 16900726 3007685 17,8 88661
2016 16979120 3085308 18,1 77623
2017 17081507 3159660 18,5 74352
2018 17181084 3239116 18,9 79456
2019 17282163 3314004 19,2 74888
2020 17407585 3392555 19,5 78551
2021 17475415 3457535 19,8 64980

Aantallen en overledenen totale bevolking:

Jaar Totale bevolking
Aantal Overleden % Overleden
tov vorige jaar
2015 16900726 147134 0,87 7911
2016 16979120 148997 0,88 1863
2017 17081507 150214 0,88 1217
2018 17181084 153363 0,89 3149
2019 17282163 151885 0,88 -1478
2020 17407585 168678 0,97 16793
2021 17475415 170972 0,98 2294

CBS toelichtingen in 2022, 2023, 2024 op overlijden en oversterfte

De oversterfte in 2021 groter dan in 2020

Het beleid van de regering was en is gericht op de ziekenhuiscapaciteit. Dat er op 31 december 2021 minder overledenen zijn dan een jaar geleden zou 'normaal' zijn, immers na oversterfte volgt normaal gesproken ondersterfte. Het totaal aantal overledenen in 2021 is inmiddels echter fors meer dan in 2020. Daarnaast is het buitengewoon verontrustend dat we in 2021 een forse stijging zien in oversterfte bij de leeftijdsgoepen 0 tot 65 jaar, 979, en 65 tot 80 jaar, 2323.

Waar komt de oversterfte in 2021 vandaan?

De belangrijkste vraag die opkomt is waar de oversterfte in 2021 vandaan komt. In Nederland komen onder andere Het Eucalyptisch Genootschap en Anton Theunissen tot de conclusie dat er wel degelijk een relatie is met de vaccinaties, zie de links hieronder. Op 1 december 2021 in de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Technische briefing) antwoordde Van Dissel op de vraag waar de oversterfte toch vandaan komt: Die oversterfte moeten we apart analyseren. Daar hebben ik gewoon geen antwoord op.

Overheid maakt geen haast met onderzoek naar oversterfte

Na het negeren van eerdere vragen over de oversterfte, komt er naar aanleiding van vragen van Pieter Omtzigt begin december 2021 eindelijk een onderzoek naar de oversterfte. Op 14 december 2021 schrijft de Jonge onder meer het volgende:

'De aangenomen motie van het lid Omtzigt waarin wordt opgeroepen om een academisch onderzoek te laten starten naar de redenen en oorzaken van oversterfte tot en met november 2021, kan momenteel nog niet worden opgepakt. Bij de CBS-oversterfte gaat het om het verschil ten opzichte van een meerjarig gemiddelde. Als het verschil groot is, is het aannemelijk dat dit komt door COVID19, maar dit is niet zeker vanwege het ontbreken van inzicht in de onderliggende doodsoorzaken. Het inzicht in de onderliggende doodsoorzaken van de overleden personen in november en daarmee in de oorzaken van oversterfte, heeft het CBS pas begin april 2022 . Deze motie kan dan verder worden opgepakt en uitgewerkt.'.

Dit is ongekend. Er overlijden veel meer mensen dan verwacht, dan zou je toch verwachten dat hier direct naar gekeken wordt. Mensenlevens redden vindt de minister van Volksgezondheid blijkbaar niet nodig.

UPDATE: Na aandringen van diverse partijen zit er (eindelijk) beweging in ... het wordt alleen geen onafhankelijk onderzoek maar een WC-eend onderzoek ... zucht.

Waarom zou je je (opnieuw) laten vaccineren als de oversterfte in 2021 groter is dan in 2020?

Het is belangrijk dat de regering hier snel duidelijkheid over geeft, tenslotte wil zij dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Ook gevaccineerden zullen hier antwoorden willen, zij komen voor de keuze te staan zich opnieuw te laten vaccineren. Maar men geeft geen duidelijkheid. Zo wordt bijvoorbeeld de vaccinatiestatus van de overledenen geheim gehouden.

Slechts één conclusie mogelijk: het beleid heeft gefaald

Hoe is de regering ook al weer omgegaan met de mogelijkheden om de crisis aan te pakken? Te weinig, tot geen aandacht voor:

 • Beschermen kwetsbaren en ouderen
 • Gezonde leefstijl promoten
 • Adviezen ventilatie
 • Uitgestelde zorg
 • Ziekenhuis/IC-capaciteit vergroten
 • Opleiden ziekenhuis/IC-personeel
 • Belonen zorg-personeel
 • Instroom IC beperken (organisatorisch)
 • Uitstroom IC versnellen (organisatorisch)
 • Speciale covid afdelingen/ziekenhuizen
 • CO2-meters
 • Andere expertises betrekken
 • Gevolgen van lockdowns
 • Andere medicatie toestaan
 • ...

Wat de regering voornamelijk gedaan heeft is:

 • Vanaf april 2020 roepen dat de vaccinaties ons gingen redden
 • Vrijheidsbeperkende maatregelen invoeren
 • Demonstraties en uitingen tegen het beleid onderdrukken
 • Wetten maken om overtredingen van vrijheidsbeperkende maatregelen te bestraffen
 • Extra Boa's aannemen om overtredingen te constateren

Dit alles ter bescherming van de volksgezondheid ...

Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor de vermijdbare doden in 2021?

Tenzij er alsnog een redelijk verklaring komt kan je de vermijdbare doden volledig aan het overheidsbeleid toeschrijven. De verantwoordelijke bewindspersonen: De Jonge en Rutte.

Lees ook:

Informatie

 • Privacy: Deze website gebruikt geen middelen om bezoekers te volgen.
 • Disclaimer: Hoewel (de inhoud van) deze website met zorg is samengesteld, geven wij geen enkele garantie dat de aangeboden informatie correct is. Gebruik van deze informatie en beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.
 • Oversterfte is uitsluitend mogelijk per jaar. Kies eerst een basisjaar. Oversterfte toont vervolgens het verschil tussen het gekozen jaar en het basisjaar.
 • Afbeeldingen gegenereerd met deze deze website mogen op andere media gebruikt worden mits ongewijzigd en de naam coronasterfte.nl vermeld wordt.
 • Bronnen:
  • CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek
   Gebruikte dataset: Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

   Weeknummering is volgens ISO. Week 1 is de week met 4 of meer dagen in januari. Week 1 kan dus:

   • in het vorige Gregoriaanse jaar beginnen, d.w.z. beginnen voor 1 januari, of
   • in het Gregoriaanse jaar beginnen, d.w.z. beginnen op of na 1 januari.

   CBS splitst de week die gebroken wordt door 1 januari, op in twee delen, het eerste voor 1 januari en het tweede deel na 1 januari.

   • Als de gebroken week niet het weeknummer 1 heeft:
    De dagen vanaf 1 januari tot week 1 worden aan week 0 toegekend.
   • Als de gebroken week wel het weeknummer 1 heeft:
    De dagen tot 1 januari worden aan week N toegekend waarbij N het volgende weeknummer in het vorige jaar zou zijn (als je zou doornummeren).

   Weergave gebroken weken

   • In de normale weergave zijn begin-en eind waarden de som van de gebroken weken om de grafieklijnen realistisch te tonen. Bij cumulatief worden wel weekdelen gebruikt.
  • KNMI - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
   Gebruikte dataset: Daggegevens van het weer in Nederland (De Bilt)
   De weergegevens zijn 7-daagse gemiddelden.
 • Dit is een interactieve versie van de pagina die ik eind vorig jaar bouwde:
  Coronavirus - Nederland - Overledenen - 2020
 • Deze pagina heeft geen reactie-mogelijkheid. Je kan me bereiken op peterpm at xs4all punt nl.
Gebouwd met Flask, SQLAlchemy, Bootstrap, Chart.js, Bootswatch.
Copyright 2021-2024 Peter Mooring